НАЧАЛО       

СТАТИИ       

СРЕЩИ       

КОНТАКТИ      

ЧЛ.КОР. ДТН СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ - Институт по металознание при БАН

НАШАТА НАУКА СЪЗДАВА УНИКАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
Не може чужда индустрия да гарантира българската сигурност

Чл.кор.дтн Стефан Воденичаров е международно признат български учен, ръководещ създаването на най-високотехнолигичните производства  за отбранителната индустрия. Ръководи разработването на научен метод  за проверка на ресурсите на демпферните елементи на касетите-екрани на атомните реактори в блоковете от 1-ви до
4-ти на АЕЦ "Козлодуй", в резултат на който се удължава срокът на експлоатацията им. Отличен е от Национален конвент на експертите със Сертификат за принос за развитието на българската наука.

    - Академик Ангел Балевски и член - кореспондент Иван Димов още в 1960 г. стават  автори на изумителна технологична новост,която респекитра световните научните среди. Днес вие имате ли постижения,с които да достигате изпреварваща скорост спрямо останалите в света?

-    Не можем да се сравняваме с опита и знанията на академик Балевски, сега толкова
мащабни изследвания трудно се провеждат поради слабото финансиране. Но имаме  научни разработки, които са изпреварващи спрямо постиженията в другите страни - например нашите нови композиционни материали за балистична защита и защита от ръчен противотанков гранатомет,както и новите интелигентни конструкции на взриватели.Те притежават по-добри свойства от конкурентните.


    -  Автомобилите на бъдещето дали ще включват ваши разработки защото някои от тях днес вече се внедряват успешно в американската индустрия  например. Кой ваш научен продукт сега "се вози" във Форд, Крайслер и Дженерал моторс?

    - Тези американски гиганти внедряват постиженията на нашия научен институт  защото са актуални. Създадохме нов метод за изработка на олекотени носачи от алуминиеви сплави, който свърза института ни с голямото световно автомобилостроене и допринася за развитието на автомобилите на бъдещето.

-    Насърчавате нашата национална гордост от българската наука с мащабността на
международното признание,което получавате - с кои научни новости заслужихте Златен медал на Дизел на Германския институт за изобретения и престижната Американска награда за технология?

-    Постигаме интересни резултати и те се оценяват от световната научна общност.
Например успяхме да разработим нови методики за изпитване на енергията на разрушаване при ударно огъване и създадохме технологии за нови стомани и нови микрокристални сплави

-  Търсенето на нови материали със специални свойства,за "специалните производства" е въпрос на най-ожесточена конкуренция - вие успявате ли да създадете най-високотехнологичното оборудване за отбрана за да бъде обезпечена националната ни
-    Създадохме нова фамилия високо интелигентни взриватели,които много умно умеят да
избират целта.Направихме нови комбинираните брони за бронирани машини.Разработихме нови високотехнологични системи за охрана - убедени сме, че тези разработки доста добре защитават границите ни. 

-    Тридесет и пет от тези ваши изделия получават стокови номера от
кодификационната система на НАТО - разработките ви за ново поколение подводни взриватели, противотанкови, морски, противодесантни и антихеликоптерни мини. Какво означава това за статуса на българската наука?

   - Това означава,че имаме висок международен авторитет.Създадохме изделия за отбранителната индустрия, разработени според всички изисквания на страните-членки на НАТО. Те  могат да бъдат разпространявани в тях съгласно приетите конвенции.
-    А какво точно означава името на новата ви разработка - "Limpet" мини?
-    Това са противокорабни диверсионни мини.

    - С колко учени вашата Секция на Института  успява да създадете  толкова много нови изделия, които превземат с know-how и лицензи световните пазари?

-    Групата, която ръководя, е от специалисти с много висока квалификация в
материалознанието, измервателната техника, електрониката, компютърните технологии и в създаване на сензори,базирани на различни физични принципи.В групата работят 37 научни сътрудници,13 хабилитирани учени и един член-кореспондент на БАН.

-    Висшето ни образование подготвя ли достатъчен брой специалисти в техническите науки?

  -   По-важното е да се отбележи,че България се нуждае от елитарно висше обравание. Елитарното обарзование подготвя цвета на нацията.То подготвя личностите,които да управляват страната - така е във Франция, Япония, Америка… Държавата трябва да създава личностите, да стимулира  развитието им, да гарантира достойното им място в обществото. Това е правилното държавническо отношение и към учените.

-  Какво ново бихте очаквали да има във взаимодействието ви с държавните институции,които са ваши партньори - министерствата на отбраната, на вътрешните работи и на енергетиката?

-    Очаквам по-тесни контакти с тези три министерства. Със съдействие на
Министерството на отбраната успешно приключва един проект на НАТО, по който България е водеща нация.Получиха се много добри резултати и се оценяват много високо от водещите специалисти в света.Но бих искал някои от тези постиженията в създаването на нови технологии и изделия не да ги хпрпедставяме сами,а заедно с държавните институции да ги демонстрираме на чуждите пазари.

    - Български учен,който ръководи новите изследвания за оценяване на
радиационния ресурс на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй"; новите методи за проверка на реакторите,в резултат на които се удължи срокът на експлоатация на блоковете от 1-ви до 4-ти; новите технологии за подържане състоянието на куполите на блокове 5 и 6 - не може да няма правилна оценка за развитието на българската атомна енергетика. Вие сте този учен и непременно трабва да ви попитам: какво е вашето становище за бъдещето на АЕЦ "Козлодуй"?

-    Най-правилно е е да има добра комбинация от енергийни изгочници.Но днес ядрената
енергетика е мостът между съществуващите технологии за производство на енергия и бъдещите технологии на възобновяеми източници. Човечеството сега няма друга алтернатива, особено при неконтролируемото нарастване цените на енергоносителите. България успя да възпита  поколение от ядрени специалисти, които повече от 30 години поддържат с много високо ниво на безопасност втората по големина в Европа ядрена електроцентрала. В Института разработихме методи за изследвания, които са база за оценяване на ресурса на блоковете на АЕЦ "Козлодуй". Тези методи повишиха точността при определянето и управлението на остатъчния ресурс на блоковете 3 и 4. С тези методи българските учени,заедно с чужди специалисти успяха  категорично да покажат ,че животът на блоковете не бива да приключва след една година,успяха да докажат,че блоковете могат пълноценно да работят до 2020 година.В здравата логика има теза,че всяка машина трябва да се използва максимално дълго.Ние,българските данъкоплатци вложихме 1 милиард и 300 милиона лева в атомната ни централа и дискутирането на въпроса за закриването има още много голямо поле за действие.Въпреки националните предателства, които извършиха някои политици, вярвам че неумолимите закони на икономиката ще гарантират добро бъдеще на българската ядрената енергетика. 

КЛУБ НА БЪЛГАРСКИЯ
КУЛТУРЕН И НАУЧЕН ЕЛИТ
НАЧАЛО     |     СТАТИИ     |     СРЕЩИ     |     КОНТАКТИ 
ЛИЧНОСТИ
ГАЛЕРИЯ
Copyright Science and Culture. All Rights Reserved.

ОБУЧЕНИЕ
ТЕАТЪР