КЛУБ НА БЪЛГАРСКИЯ
КУЛТУРЕН И НАУЧЕН ЕЛИТ

НАЧАЛО     |     СТАТИИ     |     СРЕЩИ     |     КОНТАКТИ 


НАЧАЛО       

СТАТИИ       

СРЕЩИ       

КОНТАКТИ      
ОБУЧЕНИЕ

ЕКСПОРТНА ШКОЛА за ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ по 
ГЛОБАЛЕН БИЗНЕС

УМЕНИЯ ДА СЕ ПРАВИ БИЗНЕС И ДА СЕ ПРОДАВА НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА

Съвета на Европейската научна и културна общност и Клуба на българския културен и научен елит организират четиридневно Практическо обучение 
по ГЛОБАЛЕН БИЗНЕС.

Обучението се реализира от екипи на Министерството на икономиката, Института за икономически изследвания при БАН, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Университета за национално и световно стопанство

Обучението създава УМЕНИЯ ДА СЕ ПРАВИ БИЗНЕС И ДА СЕ ПРОДАВА НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА
Стойността на четиридневното Практическо обучение е 650лв. Практическо обучение по ГЛОБАЛЕН БИЗНЕС е на 28 и 29 юни и на 28 и 29 септември, от 13 до 18 часа, в Института за икономически изследвания при Българска Академия на науките, ул. "Аксаков" №3.

Обучението по ГЛОБАЛЕН БИЗНЕС включва Основните теми:

=   Интернационализация на бизнеса
=   Информационните и комуникационни технологии като средство за Глобален бизнес
=   Умения да се прави бизнес и да се продава навсякъде по света
=   Динамично развиващите се пазари и българския бизнес
=   Експортно ориентирано предприемачество
=   Външноикономическа политика и двустранни външно-икономически отношения
=   Международните изложения в подкрепа на Глобалния бизнес
=   Европейски фондове и Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"
=   Установяване на бизнес международни партньорства
=   Международен маркетинг и позициониране на световните пазари
=   Българските търговски представителства по света и тяхната роля за успешен
      експорт
=   Дигиталната икономика и възможностите за Интернет търговията за Глобален
      бизнес     

Лекцията   "Интернационализация на бизнеса"  ще бъде изнесена от Боряна Минчева от   Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия към Министерството на икономиката

Лекцията  "Възможности за участие в Международни изложения"  ще бъде изнесена от  Мирела Тасева от   Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия към Министерството на икономиката
Лекцията  "Европейски фондове и Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" ще бъде изнесена от Калин Маринов от Министерството на икономиката
Лекцията   "Глобален маркетинг и интернет презентиране" ще бъде изнесена от проф.Боян Дуранкев от Университета за национално и световно стопанство

ЛИЧНОСТИ
ГАЛЕРИЯ
Copyright Science and Culture. All Rights Reserved.

ОБУЧЕНИЕ
ТЕАТЪР
ШКОЛА по ДИГИТАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ, КИНО И ТЕЛЕВИЗИЯ


ШКОЛА по ДИГИТАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ, КИНО И ТЕЛЕВИЗИЯ