Copyright Science and Culture. All Rights Reserved.

КЛУБ НА БЪЛГАРСКИЯ
КУЛТУРЕН И НАУЧЕН ЕЛИТ
НАЧАЛО     |     СТАТИИ     |     СРЕЩИ     |     КОНТАКТИ 


НАЧАЛО       

СТАТИИ       

СРЕЩИ       

КОНТАКТИ      
ЛИЧНОСТИ
ГАЛЕРИЯ

ГОДИНА НА ПИСМЕНОСТТА

        "Съвета на Европейската научна и културна общност" и "Клуба на българския културен и научен елит"/ www.naukaikultura.hit.bg/   обявяват Новата 2013 г. за Година на ПИСМЕНОСТТА по повод 1150-годишнината от началото на Великоморавската мисия на Кирил и Методий през 863 г, на 530 -годишнината  от първата отпечатана книга на глаголица през 1483 г. във Венеция и на 1120-годишнината от свикването на Преславския църковно-народен събор през 893 г., който взема решение българският език да замени гръцкия в богослужението и така става официален език на българската държава. 
        Годината на ПИСМЕНОСТТА беше официално открита с Поздравителен концерт за българските научни и културни постижения  - Поздравителният концерт "ЗЛАТНА КНИГА" се проведе 31-ви януари, от 19 часа, в Зала 2, на Националния дворец на културата.
         Концертът беше посветен на конкретни постижения на учените от Българска академия на науките, Съюза на учените в България, на българските университети и на училищата, заслужили най-много обществено признание за постиженията си.
         Преди Концерта в Зала 2 на НДК, от 17 часа,  се връчиха Златни отличия за наука и култура на личности и институции със значим принос към развитието на българската наука и култура.
ЗЛАТНА МОНЕТА "ПИСМЕНОСТ"

        "Клуба на българския научен и културен елит", който работи към неправителствената организация  "Съвет на европейската научна и културна общност", ще връчи от 24-ти май до края на месеца сувенирната златна монета "Писменост" на 250 представители на институти на Българска академия на науките, на секции на Съюза на учените в България и на културни институции. Сувенирната  монета е изработена в Монетния двор на България, тя е с двустранно златно покритие, на лицевата страна е изобразена отворена книга, като символ на прогреса, а на обратната страна са подредени красиви букви от глаголицата.

   Инициативата е в чест на "Годината на писмеността" - българските учени и творци от   "Клуба на българския научен и културен елит" обявиха 2013-та за "Годината на писмеността" по повод 1150-годишнината от началото на Великоморавската мисия на Кирил и Методий през 863 г, на 530 -годишнината  от първата отпечатана книга на глаголица през 1483 г. във Венеция и на 1120-годишнината от свикването на Преславския събор през 893 г., който взема решение българският език да замени гръцкия в богослужението и така става официален език на българската държава.

  На Официална среща на 30-ти май, /от 16 ч., в Книжарница - Галерията на  "София Прес", ул. "Славянска" №29/  сувенирната златна монета "Писменост" ще бъде връчена на номинирани от специално допитване представители на научната и културната общност, сред които ще бъдат десет учени от Института по невробиология на БАН
и директора на Историческия музей в Ботевград. /Изображение на монетата може да се види на www.naukaikultura.hit.bg/   Тогава "Клуба на българския научен и културен елит" ще представи и новата си инициатива в рамките на "Годината на писмеността"- започва да работи за изграждане на "Център за научна и културна дипломация".

       


ОБУЧЕНИЕ
ТЕАТЪР